Headlines

Pagina - Kennismaking

De Samenstelling van het Koor

De Koorleden

Sopranen

Blansaer Carine
Deckers Ann
de Mul Anita
De Roeck Chris
Rabe Bea
Rossou Mia
Schoepen Els
Vetters Lut

Tenoren
Bertels Victor
De Block Armand
Jansen Guy
Janssens Jozef
Oris Herman
Solsleutel Logo van Amica Musica
Alten

De Coster Mia
De Smedt Marleen
Pirlet Françoise
Van der Gucht Ann
Vrankx Elise
Wannegue Rita
Wymeersch Marleen

Bassen

Deckers Hugo
De Smet André
Mahieu Maggie
Ollieuz Franz
Schofield Frank
Somers Adriaan
Van de Poel Paul
Van Haver Frans
Van Hooreweghe Jean
Van Hove Paul

Jean Strauven is vanaf september 2021 dirigent van het koor Amica Musica,

Frans Moens is de instrumentale koorbegeleider van Amica Musica en vervangt Jacqueline De Kepper.

Update 16/02/2022

Site Map | Privacy Policy | ©2007 Amica Musica - Antwerpen